Regulamentul oficial al campaniei de colectare doze de aluminiu si deseuri de baterii si acumulatori portabili „Tu reciclezi, noi te premiem” 2014 - everycancounts.ro


Regulamentul oficial al campaniei de colectare doze de aluminiu si deseuri de baterii si acumulatori portabili „Tu reciclezi, noi te premiem” 2014.

Prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) informeaza elevii si profesorii participanti in campania „Tu reciclezi, noi te premiem” despre modul in care se va desfasura aceasta campanie, despre modul in care se poate reduce poluarea si economisi resursele prin colectarea corecta a dozelor de aluminiu goale si a deseurilor de baterii si acumulatori, despre predarea acestor deseuri intr-un mod corect si prietenos mediului, realizarea activitatilor cuprinse in aceasta campanie de catre elevi si profesori conducand spre schimbarea atitudinii acestora cu privire la colectarea separata a deseurilor si reciclarea acestora in special, in ansamblu fiind vizata protejarea mediului.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND DESFASURAREA CAMPANIEI 1. CAMPANIA „TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM” (denumit in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre: - ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 106R, sector 4, cod 041919, avand codul de identificare fiscala 27035248 si numar de inregistrare in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor nr. 28/19.05.2010, cont IBAN RO11RZBR 0000 0600 1269 8368 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Obregia, reprezentata legal de dl. Cristian Cornea in calitate de Presedinte Si - S.C. ECOTIC BAT SRL, cu sediul social în Bucuresti, str. Pridvorului nr. 5A, sect. 4, înregistrată la ORC sub nr. J40/584./2011, CIF RO 27929841, cont bancar RO91BPOS72707502958RON02, deschis la BANC POST, reprezentata de Valentin Negoita cu funcţia de Administrator,

1.1 Concursul se desfasoara cu acordul si sprijinul Inspectoratelor Scolare Judetene din judetele: Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau, Cluj, Timis, Iasi, Hunedoara, Brasov, Neamt, Alba si cel din Bucuresti.

1.2 Participantii in Campanie trebuie sa respecte termenii si conditiile Regulamentului privind desfasurarea Campaniei „TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM”.

1.3 Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate prin publicarea acestuia pe www.everycancounts.ro si pe www.ecotic.ro. Participarea la Program implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament. Prin participarea la acest Program, scolile sunt de acord cu mentionarea lor in cadrul materialelor realizate de Organizatori.

1.4 Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, a persoanelor si/sau institutiilor publice ori private implicate in desfasurarea Campaniei, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cel putin pe site-urile organizatorilor. Instiintarea va fi facuta publica pe site-ul www.everycancounts.ro si pe www.ecotic.ro si va intra in vigoare imediat dupa publicare. Participantiilor le revine obligatia de a verifica saptamanal site-urile sus mentionate pentu a fi la curent cu eventualele modificari.

SECTIUNEA 2. NATURA CAMPANIEI SI SCOPUL ACESTEIA.

2.1. Campania presupune diseminarea materialelor educational-informativ e editate de catre Organizatori, aceste materiale cuprinzand informatii despre colectarea si reciclarea dozelor din aluminiu si a deseurilor de baterii si acumulatori portabili, activitatile cuprinse in aceasta campanie care trebuie indeplinite, modalitatile prin care profesorii si elevii participanti in aceasta Campanie se vor califica in vederea premierii, precum si premiile acestei Campanii.

2.2. Obiectivele acestei Campanii sunt: - conştientizarea importanţei reciclării corecte a dozelor din aluminiu si a deseurilor de baterii si acumulatori portabili - insuşirea unor deprinderi în spiritul protectiei mediului, în rândul elevilor si al profesorilor - dezvoltarea spiritului competiţional prin participarea efectivă la colectarea selectivă a dozelor din aluminiu si a deseurilor de baterii si acumulatori portabili, separat. Participantii acestei Campanii vor fi recompensati in functie de numarul de doze pe care le colecteaza si in functie de cantitatile de deseuri de baterii si acumulatori colectate separat, de activitatile desfasurate din cele detaliate in acest Regulament la art. 5.2 si numai in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. - implementarea şi dezvoltarea unui program activ de comunicare şi desfăşurare de activitati ecologice în şcoli, focusat pe reciclarea dozelor din aluminiu si a deseurilor de baterii si acumulatori portabili, dar in conformitate cu activitatile detaliate in prezentul Regulament. Nu este obligatoriu ca deseurile de baterii si acumulatori si dozele de aluminiu colectate sa provina doar din activitatile curente ale scolii. Dimpotriva, ORGANIZATORII doresc ca prin acest program sa ajute scolile sa-si fructifice pozitia privilegiata in comunitatea locala prin oferirea catre si prin elevi a solutiilor pentru o problema comunitara inca nerezolvata in totalitate pe plan local: colectarea selectiva a deseurilor de baterii si acumulatori si a dozelor de aluminiu.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI DREPTUL DE PARTICIPARE: 3.1. Campania va fi organizata si se va desfasura in urmatoarele orase: 1. Bucuresti 2. Jud. Prahova – Ploiesti 3. Jud. Buzau - Buzau 4. Jud. Vrancea - Focsani 5. Jud. Bacau – Bacau 6. Jud. Cluj – Cluj Napoca 7. Jud. Timis – Timisoara 8. Jud. Iasi – Iasi 9. Jud. Hunedoara – Hunedoara 10. Jud. Brasov – Brasov 11. Jud. Neamt – Piatra Neamt 12. Jud. Alba – Alba Iulia Profesorii care vor dori sa se inscrie in aceasta Campanie sunt cei care predau in institutii de invatamant gimnazial, liceal, precum si scoli profesionale. Scolile, liceele si scolile profesionale vor fi inscrise in aceasa campanie, fiind reprezentate de profesorii coordonatori care se inscriu, conform art. 5.1.1. din Regulament.

SECTIUNEA 4. PERIOADA CAMPANIEI. 4.1. Concursul va fi lansat in data de 03.02.2014 si se va desfasura pana la data de 30.04.2014 (inclusiv), cu respectarea orarului normal al institutiilor de invatamant cuprinse in aria de desfasurare a Campaniei precizata la art. 3.1 din prezentul Regulament. Profesorii care doresc sa participe la aceasta campanie vor trimite, pana la data de 14.02.2014, Anexa 1 din prezentul Regulament catre organizatori, conform art. 4.2 din Regulament. 4.2. Etapele proiectului vor fi urmatoarele: • 27 ianuarie 2014 – 31 ianuarie 2014 - lansarea programului de catre Organizatori si comunicarea lui catre scolile generale, liceele, si scolile profesionale din orasele precizate la art 3.1. din prezentul Regulament de catre Inspectoratele Scolare aferente; • 03 februarie - 14 februarie 2014 inscrierea profesorilor coordonatori in acest proiect prin completarea Anexei 1 din prezentul Regulament si trimiterea lui in format electronic catre adresele de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. In urma primirii acestui formular, Organizatorii vor trimite in cel mai scurt timp posibil o confirmare de primire a Anexei 1 si confirmare a inscrierii cadrului didactic care va deveni profesor coordonator al Campaniei in institutia de invatamant din care face parte. Raspunsul va fi oferit pe adresa de mail de pe care s-a trimis Anexa 1. Primul profesor dintr-o unitate de invatamant care trimite mailul de inscriere, acela va fi considerat de Organizatori profesor coordonator al Campaniei in institutia de invatamant respectiva. Urmatoarea solicitare venita de la un alt cadru didactic din aceeasi unitate de invatamant, dupa ce a fost primita deja o cerere de la un cadru didactic din respectiva unitate de invatamant nu va fi luata in considerare de catre Organizatori, iar mailul de raspuns oferit de Organizatori va anunta acest fapt. • 17 februarie - 21 februarie 2014 transmiterea materialelor informative, inclusiv a recipientilor de colectare selectiva a deseurilor de baterii si acumulatori si a dozelor de aluminiu, de catre Organizatori catre profesorii coordonatori inscrisi in Campanie, denumit in continuare „Kit-ul profesorului”; • 21 februarie – 30 aprilie 2014 – desfasurarea activitatilor de catre profesorii coordonatori in cadrul scolilor cu care s-au inscris in Campanie. Activitatile sunt detaliate la Sectiunea 5, Art. 5.2. din prezentul Regulament; • Vor fi doua sesiuni de colectari a dozelor de aluminiu, respectiv o colectare aferenta perioadei 24-28 martie si a doua colectare aferenta perioadei 28 aprilie – 2 mai. Detalii gasiti la Sectiunea 6 din prezentul Regulament, punctul IV. • 01 mai – 09 mai 2014 – ridicarea deseurilor de baterii si acumulatori din institutiile de invatamant participante de catre colectorii autorizati ECOTIC BAT, trimisi de ECOTIC BAT pentru a colecta si cantari aceste deseuri; • 19 – 30 mai 2014 – anuntarea castigatorilor in aceasta campanie si transmiterea premiilor.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE si ETAPELE CONCURSULUI

5.1 Campania se va desfasura pe parcursul a 3 etape distincte descrise in cele ce urmeaza, dupa ce va fi anuntata Campania de catre Inspectoratele Scolare precizate la art. 4.2. din prezentul Regulament:

5.1.1. ETAPA I - Inscrierea scolilor in Campanie in perioada 03 februarie - 14 februarie 2014, prin trimiterea Anexei 1 la prezentul Regulament, document completat, semnat si stampilat la ambele adrese de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Nu se iau in considerare formularele care nu sunt completate cu toate datele solicitate. Primul profesor dintr-o unitate de invatamant care trimite mailul de inscriere, acela va fi considerat de Organizatori profesor coordonator al Campaniei in institutia de invatamant respectiva. Urmatoarea/le solicitare/i venita/venite de la aceeasi unitate de invatamant, dupa ce a fost primita deja o cerere de la un cadru didactic din respectiva unitate de invatamant, nu va/vor fi luata/luate in considerare de catre Organizatori, iar mailul de raspuns oferit de Organizatori va anunta acest fapt.

5.1.2 ETAPA II - In cadrul celei de-a doua etape, respectiv intre 17 februarie - 21 februarie 2014, va avea loc campania de informare si diseminare a “KIT-urilor profesorilor“ oferite gratuit de catre organizatori scolilor inscrise, in speta, fiecarui profesor coordonator din fiecare institutie de invatamant inscrisa in campanie.

5.1.3 ETAPA III – Colectarea propriu-zisa si separata a dozelor de aluminiu si bateriilor si acumulatorilor portabili uzati in scoli, precum si desfasurarea activitatilor educative de catre profesorii coordonatori in institutiile de invatamant pe care le reprezinta in aceasta Campanie. Aceste activitati vor fi coordonate de profesorul coordonator si se vor desfasura in 21 februarie – 30 aprilie 2014. Activitatile cuprinse in aceasta campanie sunt prezentate la art. 5.2. Nota explicativa: Prin DOZE DIN ALUMINIU se va intelege orice forma si dimensiune de ambalaj / recipient reciclabil provenit de la bauturi / sucuri / energizante pe care este inscriptionat semnul AL. Colectarea dozelor se va face in saci din plastic si vor fi depozitate in locuri speciale situate in interiorul curtii/cladirii fiecarei institutii de invatamant unde se va desfasura Concursul (respectiv, institutiile din judetele mentionate la art. 3.1 de mai sus). Prin DESEURI DE BATERII SI ACUMULATORI PORTABILI se intelege orice baterie si acumulator uzat sau nefunctional care poate fi manipulat si transportat fara dificultate de un adult, care nu este destinat sa fie utilizat pentru pornirea autovehiculelor sau pentru puterea de aprindere a motoarelor, si care nu este destinat uzului industrial. Exemple de baterii si acumulatori: bateriile tip pastila de orice dimensiune, bateriile tip AA, tip AAA, bateriile de la telefoanele mobile, cele de forma patrata si dreptunghiulara care nu sunt folosite pentru autoturisme si pot fi manevrate cu usurinta de un adult, etc. Mai multe exemple pot fi gasite aici: http://www.ecotic.ro/baterii-si-acumulatori/despre-deseurile-de-baterii

5.2. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE CATRE PROFESORII COORDONATORI Profesorii coordonatori vor desfasura activitatile cuprinse in acest Regulament. Rezultatele acestor activitati vor fi evaluate de Organizatori. In urma evaluarilor se va determina castigatorii acestei Campanii. a) sustinerea a cel putin o ora de ECO Educatie la nivelul scolii unde profesorul coordonator este cadru profesoral. In cadrul acestei ore de ECO Educatie, profesorul coordonator va prezenta elevilor materialele educative primite de la organizatori, in forma in care acesta considera ca e cel mai bine asimilata informatia de catre elevi. Programarea respectivei ore se va anunta catre Organizatori (mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) cu cel putin 3 zile intainte de ziua in care a fost programata, existand posibilitatea ca la ora sa asiste un reprezentant al Organizatorilor. Prezenta reprezentantului organizatorilor va fi anunta din timp. Profesorul coordonator va face poze relevante la aceasta ora, maxim 10 poze din acestea fiind furnizate catre Organizatori, pe adresele de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. in saptamana in care a avut loc ora de ECO Educatie. Poze relevante vor fi preluate pe pagina de Facebook a profesorilor sau a scolii, astfel incat Organizatorii sa poata da SHARE acestora. In cazul in care nu este creata o astfel de pagina, recomandarea Organizatorilor este de a se crea o astfel de pagina. In cazul in care aceasta activitate nu este indeplinita in totalitate, respectivul profesor coordonator nu se va putea califica in vederea premierii. Cel putin 3 profesori din cadrul fiecarei institutii de invatamant participante in Campanie va trebui sa Urmareasca (Follow) activitatile Organizatiei ECOTIC si Asociatiei Alcuro pe reteaua LinkedIn si sa dea Like Paginilor de Facebook: Alucro si Organizatia ECOTIC. Intreaga activitate descrisa la acest punct constituie unul din criteriile de calificare pentru determinarea castigatorilor Campaniei. b) Elevilor carora le-a fost prezentat materialul aferent acestei Campanii li se va da un test de verificare a cunostintelor acumulate in timpul orei. Testele vor fi trimise de catre organizatori si fac parte din materialele informative transmise in perioada 17 februarie - 21 februarie 2014. Testele vor fi insotite de cheia de verificare. Profesorii verifica testele si trimit rezultatele centralizate catre Organizatori, la adresele de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., in saptamana in care a fost dat testul. Intreaga activitate descrisa la acest punct constituie unul din criteriile de calificare pentru determinarea castigatorilor Campaniei. c) Elevii carora le-a fost prezentat materialul aferent acestei Campanii vor desfasura, intr-o ora distincta de ora de ECO Educatie, un concurs de desene pe teme ecologice. Ora de desen se va tine in perioada 21 februarie – 30 aprilie 2014. Profesorul coordonator va decide care sunt desenele care au reusit cel mai bine sa respecte tema ecologica data, iar primele 3 din acestea le va transmite la ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 106R, sector 4, cod 041919, in atentia dnei Adina Magsi, precizand institutia (nume scoala si adresa) si clasa de unde provin cele 3 desene; identitatea autorilor (elevi) va fi cunoscuta profesorului/invatatorului, nefiind transmisa Organizatorilor. Desenele vor fi trimise astfel incat sa ajunga la destinatie pana pe data de 30 aprilie 2014. Intreaga activitate descrisa la acest punct constituie unul din criteriile de selectie pentru determinarea castigatorilor Campaniei. d) Materialul ECO Educativ pus la dispozitie de catre Organizatori va fi prezentat mai multor clase din scoala, de catre fiecare profesor coordonator. Aceasta activitate se va desfasura intr-o alta data fata de activitatea prezentata in Regulament, art. 5.2, lit. a. Programarea acestei activitati se va anunta de catre profesor catre Organizatori cu cel putin 3 zile intainte de ziua in care a fost programata, existand posibilitatea ca la aceasta activitate sa asiste un reprezentant al organizatorilor. Prezenta reprezentantului organizatorilor va fi anunta din timp. Profesorul coordonator va face poze relevante la eveniment, maxim 10 poze din acestea fiind furnizate catre Organizatori, pe adresele de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. in saptamana in care a avut loc ora de ECO Educatie. Poze relevante vor fi preluate pe pagina de Facebook a profesorilor sau a scolii, astfel incat Organizatorii sa poata da SHARE acestora. In cazul in care nu este creata o astfel de pagina, recomandarea Organizatorilor este de a se crea o astfel de pagina. In cazul in care aceasta activitate nu este indeplinita in totalitate, respectivul profesor coordonator nu se va putea califica in vederea premierii. Intreaga activitate descrisa la acest punct constituie unul din criteriile de calificare pentru determinarea castigatorilor Campaniei. e) In perioada 21 februarie – 30 aprilie 2014, in cadrul scolilor participante se vor colecta separat deseuri de baterii si acumulatori si doze de aluminiu goale. Tipurile de baterii colectate sunt portabile, format pastila si cele folosite la orice fel de echipament electric si electronic, inclusiv jucarii, dar nu baterii auto si nici industriale. In perioada 01 -09 mai 2014, colectorii autorizati ECOTIC BAT vor ridica recipientii unde s-au colectat deseurile de baterii, le vor cantari si vor trimite rezultatele catre ECOTIC BAT. Cantitatea colectata va conta in deciderea castigatorilor Campaniei pe sectiunea dedicata bateriilor si acumulatorilor uzati. Dozele de aluminiu colectate in institutiile de invatamant participante vor fi ridicate de catre colectorii autorizati Alucro, trimisi de Alucro pentru a colecta si cantari aceste deseuri. Cantitatea colectata va conta in deciderea castigatorilor Campaniei pe sectiunea dedicata dozelor de aluminiu. f) Evaluarea rezultatelor activitatilor intreprinse de profesori de catre organizatori si stabilirea castigatorilor In perioada 19 – 30 mai 2014, organizatorii vor evalua activitatile profesorilor in baza rapoartelor trimise de acestia (pozele relevante de la orele de ECO Educatie desfasurate la clase, poze relevante de la ora de ECO Educatie desfasurata la nivelul scolii, activitatea legata de acest proiect desfasurata pe platforma de socializare Facebook si LinkedIn care a fost facuta publica catre Organizatori, rezultatele testelor date elevilor pentru verificarea cunostintelor acumulate in timpul orei de ECO Educatie, desenele pe teme ecologice transmise de catre profesori, cantitatea colectata de deseuri de baterii si acumulatori pentru sectiunea dedicata acestor deseuri si doze de aluminiu goale), vor desemna castigatorii acestei Campanii, dupa cum sunt descriseSectiunile 6 si 7.

SECTIUNEA 6.A.: CATEGORII DE PREMII PENTRU DOZE DE ALUMINIU oferite de Asociatia Alucro: I. Individuale – fiecare elev va primi un tichet razuibil la predarea a minim 30 de doze goale. Premiile puse in joc, in limita stocului disponibil:  Pixuri EveryCAnCounts – 400 bucati  Magneti Every Can Counts – 500 bucati  Tricouri EveryCanCounts – 100 bucati 30 doze goale sau 0,400 grame doze = 1 tichet razuibil, care poate fi castigator sau necastigator. II. TOP 3 - Scoli castigatoare la nivel national – concurs. Acestea vor fi primele 3 scoli care au colectat cea mai mare cantitate calculata astfel: cantitatea totala impartita la nr. elevilor inscrisi in concurs = cant. Medie/elev)  Daca exista doua sau mai multe scoli la egalitate, castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti.  Premiul pentru fiecare scoala castigatoare va fi: o imprimanta si un colaj foto de dimensiuni mari cu imagini din timpul campaniei  Total premii puse in joc: 3 imprimante, 3 colaje foto III. TOP 3 - Elevul cel mai implicat – concurs . Primii 3 elevi care au predat cea mai mare cantitate de doze, la nivel national. Dovada cantitatilor predate e stabilita prin tichete (fie castigatoare, fie necastigatoare), cu numele sau inscris pe ele de catre profesorul direct caruia i-a predat dozele. Daca sunt doi sau mai multi elevi la egalitate, castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti.  Premiul pentru fiecare elev va fi: o camera video;  Total premii puse in joc: 3 camere video; IV. TOP 12 - Profesorul coordonator cel mai implicat – concurs. Profesorul coordonator din fiecare scoala va avea urmatoarele obligatii: 1. Sa mentina o legatura permanenta cu organizatorii astfel incat campania sa se desfasoare in cele mai bune conditii 2. Sa comunice tuturor colegilor intr-un cadru oficial lansarea si regulamentul campaniei prezentandu-le materialele proiectului. 3. Fiecare scoala va primi un pachet starter ce va contine: 2 cutii colectare carton pentru doze de aluminiul si 2 cutii de carton pentru colectare baterii, poster, brosuri, stickere. Cutiile si posterele vor fi amplasate la loc vizibil in scoala. Elevii vor fi informati despre faptul ca in schimbul unui numar de 30 doze, fiecare elev va primi un tichet razuibil, precum si premiile pe care pot sa le castige daca aduna cele mai mari cantitati de baterii din Campanie. 4. La primirea dozelor, profesorii vor intocmi o lista cu numele elevilor, numarul de doze si numarul de tichete inmanate fiecarui elev si vor mentiona pe tichet urmatoarele : numele si prenumele elevului, clasa si invatatorul/dirigintele . Lunar, aceste liste se vor preda profesorului coordonator care le va centraliza si le va trimite pe mail organizatorilor. 5. La finalul concursului va face o centralizare a tuturor listelor primite de la profesori si va desemna elevul castigator. Aceste rezultate vor fi verificate de organizatori si trebuie sa corespunda cu datele primite de ei. 6. Profesorul coordonator, cel care a completat si trimis Anexa 1 din prezentul Regulament, conform art 4.2 si 5.1.1, va fi cel care va trimite pe email tabelele cu elevii si numarul de doze precum si cel care va distribui premiile trimise de organizatori. 7. Va sustine lectii deschise la clasa pe baza materialelor trimise de organizatori si va trimite dovada efectuarii acestor activitati (cel putin o ora lunar, minim 2 ore intreaga campanie). 8. Pozele din timpul orelor precum si poze de grup cand elevii aduc doze vor fi trimise pe mail organizatorilor si vor fi postate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/everycancounts.ro 9. Profesorii participanti la concurs vor primi adeverinte de participare si un pachet standard cu obiecte utile in activitatea scolara. 10. Profesorii coordonatori vor primi adeverinte de coordonator.  Premiul pentru cel mai implicat profesor coordonator va fi o tableta. Premiul va fi acordat cu conditia indeplinirii integrale a obligatiilor de mai sus. Total premii puse in joc: 12 tablete. Unitate de masura : 1 doza = 13 gr 1 kg = ~ 76 doze Colectarile se vor efectua in fiecare luna, in baza comenzilor primite de la scoli. ATENTIE !! Masina se va trimite doar la scolile care au colectat minim 50 kg. In total vor fi doua colectari respectiv o colectare aferenta perioadei 24-28 martie si a doua colectare aferenta perioadei 28 aprilie – 2 mai. Comanda ferma de colectare se va trimite pe adresa colectorului cu subiectul: Colectare, denumirea scolii, localitatea, data. De exemplu: Solicitare colectare, Sc. Nr.2, Brasov, 50 kg, 20.03.2014. Datele de contact ale colectorului vor fi puse la dispozitia scolilor dupa efectuarea inscrierii. In cazul in care nu s-a reusit colectarea cantitatii minime de 50 kg, se va astepta urmatoarea colectare sau se va discuta direct cu colectorul daca exista alte posibilitati . 1. Masina se va trimite la scoala cu urmatoarele documente: “Formular transport” si “Proces Verbal”. (Anexa 2) 2. Formularul de transport se va completa in trei exemplare. Un exemplar ramane la scoala cu semnatura soferului, stampila si semnatarul scolii care preda marfa iar doua exemplare se vor intoarce cu masina la punctul predare al deseurilor al colectorului partener. 3. Procesul verbal se va completa in doua exemplare: Un exemplar ramane la scoala, unul la partenerul. Atat partnereul colector cat si scoala au obligatia de a retrimite procesul verbal scanat pe mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la o adresa ce va fi mentionata ulterior . 4. Tot in procesul verbal se va trece obligatoriu cantitatea colectata de la fiecare scoala si numarul de doze colectate, daca este cazul. Dozele se vor cantari la sediul fiecarei scolii, cu un cantar de mana sau cantar platforma. Cantitatea mentionata pe procesul verbal va fi cantitatea care va fi luata in considerare la clasamentul final . 5. Colectorul va intocmi un raport pentru fiecare scoala, privind cantitatile colectate, care va fi postat pe site-ul www.everycancounts.ro . 6.1. La sfarsitul perioadei de desfasurare a Concursului, vor fi centralizate toate informatiile privind cantitatile colectate de fiecare scoala. In urma centralizarii datelor privind cantitatile colectate, se vor stabili castigatorii. 6.2. Premiile vor fi acordate pana cel tarziu la data de 30.05.2014 . Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Concursului este de 22.599 Lei. 6.3. Nici unul dintre premii nu poate fi inlocuit cu un alt bun ori serviciu.

SECTIUNEA 6.B: CATEGORII DE PREMII PENTRU BATERII SI ACUMULATORI COLECTATI IN ACEASTA CAMPANIE oferite de Asociatia Ecotic Bat: TOP 3 - Scoli castigatoare la nivel national – concurs. Vor fi primele 3 scoli care au colectat cea mai mare cantitate de baterii si acumulatori uzati. Daca exista doua sau mai multe scoli la egalitate, castigatorul va fi desemnat de catre Organizatori prin compararea celorlalte activitati desfasurate in institutia de invatamant in acest proiect, cf art. 5.2. din prezentul Regulament. Premiul pentru scoala care a colectat cea mai mare cantitate de baterii si acumulatori portabili uzati va primi din partea ECOTIC BAT un laptop si o camera video (total 2800 ron). Premiul pentru scoala care a colectat cantitate de baterii si acumulatori portabili uzati imediat urmatoare fata de cea mai mare cantitate va primi din partea ECOTIC BAT un videoproiector si o camera video (total 2300 ron). Premiul pentru scoala care a colectat cantitate de baterii si acumulatori portabili uzati imediat urmatoare fata de cea de-a doua cantitate colectata va primi din partea ECOTIC BAT un sistem home cinema si o camera video (total 1800 ron). Cantitatile sunt transmise de colectorul autorizat ECOTIC BAT si transmise catre Organizatori, numai acestea vor fi considerate oficiale si luate in considerare pentru determinarea castigatorilor la aceasta sectiune. TOP 3 - Elevul cel mai implicat – concurs . Primii 3 elevi la nivelul tuturor institutiilor care participa la aceasta Campanie care au predat cea mai mare cantitate de baterii si acumulator. Dovada cantitatilor predate e stabilita prin centralizatoarele tinute de profesorul coordonator din fiecare institutie. Daca sunt doi sau mai multi elevi la egalitate, castigatorul va fi desemnat de catre Organizatori prin compararea celorlalte activitati desfasurate in institutia de invatamant in acest proiect, cf art. 5.2. din prezentul Regulament. La primirea bateriilor si acumulatorilor, profesorii vor intocmi o lista cu numele elevilor si cantitatea de baterii adusa. Lunar, aceste liste se vor preda profesorului coordonator care le va centraliza si le va trimite pe mail organizatorilor. La finalul concursului profesorul coordonator va face o centralizare a tuturor listelor primite de la profesori si va desemna elevul cu cea mai mare cantitate colectata. Organizatorii vor centraliza informatiile primite de fiecare profesor coordonator din toate institutiile de invatamant participante si vor desemna cei 3 elevi castigatori la nevelul Campaniei. Organizatorii vor anunta castigatorii in perioada 19 – 30 mai 2014. Premiul pentru fiecare elev va fi: o tableta electronica (total 3 buc 900 ron) TOP 12 - Profesorul coordonator cel mai implicat – concurs. Profesorul coordonator din fiecare scoala va avea urmatoarele obligatii: 1. Sa mentina o legatura permanenta cu organizatorii astfel incat campania sa se desfasoare in cele mai bune conditii 2. Sa comunice tuturor colegilor intr-un cadru oficial lansarea si regulamentul campaniei prezentandu-le materialele proiectului. 3. Fiecare scoala va primi KIT-ul profesorului ce va contine: 2 cutii colectare carton pentru doze de aluminiu si 2 cutii de carton pentru colectare baterii, poster, brosuri, stickere. Cutiile si posterele vor fi amplasate la loc vizibil in scoala. Elevii vor fi informati despre faptul ca in schimbul unui numar de 30 doze, fiecare elev va primi un tichet razuibil, precum si premiile pe care pot sa le castige daca aduna cele mai mari cantitati de baterii din Campanie. 4. La primirea bateriilor si acumulatorilor, profesorii vor intocmi o lista cu numele elevilor si canitatea de baterii adusa. Lunar, aceste liste se vor preda profesorului coordonator care le va centraliza si le va trimite pe mail organizatorilor. 5. La finalul concursului profesorul coordonator va face o centralizare a tuturor listelor primite de la profesori si va desemna elevul cu cea mai mare cantitate colectata. Organizatorii vor centra informatiile primite de fiecare profesor coordonator din toate institutiile de invatamant participante si vor desemna cei 3 elevi castigatori la nevelul Campaniei. Organizatorii vor anunta castigatorii in perioada 19 – 30 mai 2014. 6. Profesorul coordonator va fi cel care va trimite pe email tabelele cu elevii si cantitatile colectate precum si cel care va distribui premiile trimise de organizatori. 7. Va sustine lectii deschise la clasa pe baza materialelor trimise de organizatori si va trimite dovada efectuarii acestor activitati (cel putin o ora lunar, minim 2 ore intreaga campanie). 8. Pozele din timpul orelor precum si poze de grup cand elevii aduc baterii si acumulatori uzati vor fi trimise pe mail organizatorilor si vor fi postate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/pages/Organizatia-Ecotic/293831390706387 9. Profesorii participanti la concurs vor primi adeverinte de participare 10. Profesorii coordonatori vor primi adeverinte de coordonator. Premiul pentru cel mai implicati profesori coordonatori va fi cate un smartphone. Premiul va fi acordat cu conditia indeplinirii integrale a obligatiilor de mai sus si in baza cantitatilor colectate in institutia de invatamant. Vor fi premiati doar cei mai activi profesori coordonatori in activitati si colectarea deseurilor de baterii si acumulatori si doar cate unul pe judet. Total premii pentru profesori: 12 smartphone (total 9.000 ron).

SECTIUNEA 6.C. CONDITII DE PREMIERE 1. Organizatorii nu vor acorda vreun premiu, vreo despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului. 2. Rezultatele concursului nu pot fi contestate decat pentru erori materiale sau lipsa documente, care pot fi completate in termen de maxim 2 zile de la anuntarea rezultatelor. Orice alte motive de contestare nu sunt admisibile. 3. Impozitul pe premiile oferite de Alucro este suportat de Alucro. 4. Impozitul pe premiile oferite de ECOTIC BAT este suportat de ECOTIC BAT.

SECTIUNEA 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. 7.1. Concursul poate inceta inainte de data de 30.04.2014 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora ori in cazul intervenirii oricarei situatii ce poate periclita desfasurarea Concursului, inclusiv in cazul aparitiei oricarei imposibilitatii a Organizatorilor (independente de vointa lor) de a asigura continuarea in cele mai bune conditii a Concursului. 7.2 Concursul mai poate inceta inainte de 30.04.2014 ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorilor cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.

SECTIUNEA 8. LITIGII 8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorilor. 8.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 9.1 Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal obtinute de Organizator conform, denumite in continuare „Informatia”, sa fie prelucrate de catre acestia in urmatoarele scopuri: • organizarea si desfasurarea Campaniei; • realizarea de rapoarte statistice; 9.2 Informatia va fi prelucrata de catre organizatori in conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 si 677/2001. 9.3 Cu privire la prelucrarea Informatiei, Participantii au urmatoarele drepturi: de acces si interventie la Informatie, de opozitie cu privire la prelucrarea Informatiei, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a se adresa justitiei, asa dupa cum sunt reglementate aceste drepturi de prevederile Legii nr. 677/2001. 9.4 Drepturile mentionate la art. 9.3 includ: a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de catre organizator; b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date cu caracter personal ce il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza. c) dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing; d) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale; e) dreptul de a inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii. 9.5 Pentru exercitarea drepturilor prevazute la Art. 9.4 literele a), b) si c), solicitantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata prin fax la numarul 0214006795. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. Organizatorii vor comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

9.6 ECOTIC BAT este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 0024994. SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL. 10.1 Regulamentul este intocmit si va fi adus la cunostinta elevilor si profesorilor, in mod gratuit, in cadrul oricareia dintre institutiile de invatamant unde se desfasoara Campania. De asemenea, prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea site-ului www.alucro.ro , www.everycancounts.ro si www.ecotic.ro 10.2. Prezentul Regulament contine in total 10 pagini. Anexa 1 FORMULAR ADERARE Campanie Tu Reciclezi , Noi Te Premiem ! 2014 Denumire institutie invatamant ________________________________________ Adresa :___________________________________________________________ Reprezentantul legal: ________________________________________________ Profesorul coordonator : _____________________________________________ Date de contact ( telefon , mail ) :_______________________________________ Numar total de clase participante : ______________________________________ Colectorul partener pentru doze de aluminiu: _________________________________________________ (se va mentiona in cazul in care se cunoaste acest lucru sau dupa inscriere va fi comunicat de catre organizator) Materiale necesare / pachet star up pentru doze de aluminiu: Nr. Crt. Numele prof/inv. Participant la concurs Clasa Nr. elevi inscrisi in concurs Obs. Nr. Total elevi inscrisi in concurs Sc. .................................... Prin prezenta confirmam inscrierea in Campania „TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM” Am fost informati despre modul de desfasurare al campaniei , procedura de colectare si regulamentul campaniei si suntem de acord. Data Semnatura si stampila ANEXA 2 CAMPANIE „TU RECICLEZI , NOI TE PREMIEM!” SUSTINUTA DE: ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO si S.C. ECOTIC BAT SRL DOCUMENT AFERENT COLECTARII DOZELOR DE ALUMINIU Tabel nr. ............. luna ...................................... Scoala .............................................................................. Profesor coordonator ....................................................... Nr. crt Numele elevului Clasa Prof./Inv. Cantitatea de doze (in kg) Nr.tichete primite Observatii Director Sc. .................... Coordonator prof. ................................ prof. .............................. (semnatura/stampila) (semnatura) PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Nr. …../ ………… Părţile: S.C. _______colector_____reprezentată prin Domnul ………………………………….., în calitate de PRIMITOR, pe de o parte Şi Scoala …………………. adresa............................................................................................................................... reprezentată prin ……………………………………………………………….., în calitate de PREDATOR, pe de altă parte. Am predat/primit doze aluminiu: ..................... kg Prezentul document s-a încheiat astăzi, …………. , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Am primit, Am predat, SCOALA - Formularul 2 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE Nr. …../ ………… Părţile: S.C. colector reprezentată prin Domnul ………………………………….., în calitate de PRIMITOR, pe de o parte şi Scoala …………………. adresa............................................................................................................................... reprezentată prin ……………………………………………………………….., în calitate de PREDATOR, pe de altă parte. Am predat/primit doze aluminiu: ..................... kg Prezentul document s-a încheiat astăzi, …………. , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Am primit, Am predat,

Pentru a va oferi servicii mai bune, utilizam cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.